První schůzka 3. oddílu Ledňáčků – benjamínci

Benjamínci se poprvé sejdou na schůzce v pondělí 9. 9. 2019 v obvyklém čase 16.30 – 18.00.